Su Yalıtım Uygulamaları

SU YALITIM UYGULAMALARI

Kristalize Su YalıtımıHarcı(iki Bileşenli)
Sistem betondaki kimyasallar ile tepkimeye girerek kristaluretir ve betondaki kapiler boşlukları tıkar. Bu özelliği sayesinde hem negatif hem de pozitif taraftan yapılan su yalıtımı uygulamalarında kesin çözüm sağlar. Hem pozitif hem negatif taraftanı 13,8 bar’a kadar su yalıtımı raporları ve içme suyuna uygunluk belgeleri mevcuttur. Kristalize olarak betona işlemenin yanı sıra yüzeyde esnek ve mukavim bir katman oluşturur. ve bu sayede iki kademeli koruma sağlar.

Sistem iki bileşenlidir. Toz bileşen ve sıvı bileşen karıştırılarak oluşan karışım süriilerek uygulanır. Sistem hijyeniktri, içme suyu depolarının yalıtımında kullanıma uygundur. Soda ve klorür içermez. betondaki donatılarıkorozyona karşıkorumaktadır.
• Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında
• Negatif veya pozitiftaraftan su yalıtımında
• İçme suyu ve kullanma suyu depoları,yüzme havzları
• Toprak altında ve toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında
• Beton,sıva ve şapın su yalıtımında kullanılır.
• Termalhavuz ve sıcak su depoları
• Perde duvarların yalıtımında
• Yumuşak su ve atık su depoları
• Beton dere,sulama kanalı ve benzerlerinde
• Islak hacimlerde,fayans ve seramik altı su yalıtımında
• Balkon ve teras su yalıtımında
• Negatif taraftan su yalıtımında (kapalı garaj)
• Silo, tünel ve betonerme yapıların su yalıtımında bodrum katı içten yalıtımı ve benzerleri kullanılar

SU YALITIMI HARCI (iki bileşenli)

Flex çimento esaslı, iki bileşerıli su yalıtımı ürünüdür. Polimer katkılar ile zenginleştirilmiş formülasyonu sayesinde beton ve mineral harç yapılarısuya ve suyun zararlı etkilerine karşı korur, kalıcışekilde su yalıtımısağlar.

Esnek yapıdadır, ıslak hacimlerin, balkon ve depoların izolasyonunda başarıyla kullanılır. Uygulama fırça ile sürülerek veya uygun bir püskünme ekipmanı ile yapılır. Uygulaması yerinde yapılır, sürat ve ekonomi sağlar.

Uygulama Alanları:
Islak hacimlerde seramik altı izolasyonunda, balkon ve terasların yalıtımında, su deposu ve havuzlarda,perde duvar ve toprak altıyapılarında kullanıma uygundur.
Uygulama Alanları:
Islak hacimlerde seramik altı izolasyonunda, balkon ve terasların yalıtımında, su deposu ve havuzlarda, perde duvar ve toprak altı yapılarında kullanıma uygundur. Beton, şap, mozaik ve benzeri mineral esaslı yüzeylere kuvvetle yapışır ve zamanla ayrılma yapmaz.
• Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında
• Pozitif taraftan su yalıtımında
• Toprak altında ve toprak üstünde kalan yapılarda
• Beton,sıva ve şapın su yalıtımında

KAUÇUK-BİTUM ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIMI

İki bileşeni, kauçuk-bitüm esaslı, solvent içermeyen, elyaf katlah su yalıtımıürünüdür. Bina temelielinin,teraslsrın veıslak hacimierin yalıbmında kullanılan, uygulandığı yüzeylerde kuruduktan sonra eskiz ve su geçirimsiz bir kaplama oluşturur.

Yüksek katman kalınlıklarının (5mm) tek katta uygulanabilmesi mümkün olup işçilikten ve uygulama süratinden tasarruf sağlar. ‘fıiksek çatlak köprüleme kapasitesine sahiptir.
Toprak altında kullanıma elverişlidir,mikroorganizma ve agresif yeraltısularından etkilenmez. Kimyasallara dayanımlıdır ve asbest içermez. yapmaz. Kalıcı olarak elastiktir.
• Tek katta ve yüksek kalınılklarda uygulanabildiğinden
• Yoğunluğu düşüktür,muadilürünlere göre sabit kalınlıkta daha işçilikten tasarruf sağlar,bekleme suresiazalrı. az sarfıyatıvaidı.
•Boru_geçihavalandırma ve avdınlatma menrezleri gibi
•Eiastikiveti.çatlak köprülemekapasitesi ve kalınlığısayesinde r bina hateketlerinde,otunnada ve kılcalçatlak oluşumunda
• Ozeluygulama aletleri gerektinnez,işçilik ve zamandan sızdırnnazılğınımuhafa eder. tasarrüf sağlar,uygulama hatalannı mınimize eder.
• Radon gazıgeçirimsizdir.
• DINı8 195 stanaartına uygundur.
• Islak mekanların izolasyonunda
• Bina temellerininboh lanmasında
• Yeraltı otopark döşemelerinin yalıtımında kullanılır.
• Perde duvarların su yalıtımında
• Toprak altında ve ustünde, yatay ve düşey yüzeylere uygulanır.
• Terasların, bahçe teraslarının ve balkonların su yalıtımında

TEKNİK İZOLASYON ÇÖZÜMLERİ

TKN İzolasyon ile yapılarınızda yenilik ve kalite ön planda…

Toptan İzolasyon Malzemesi Satışı

TKN İzolasyon ile İzolasyon Malzemelerinizin Teminini Sağlayabilir siniz.
T: 0(282) 260 51 52  –  G: 0 532 526 60 60