Cosmo Bento Sheet

COSMO BENTO SHEET

1) TEMEl. ALTI KAZIKLI SİSTEMLERDE SU İZOLASYONU YAPILMASI ­ SODYUM BENTONiT iLE COSMO BENTO SHEET SU YALlTIM MALZEMESi

Betona bakan yüzeyde betondaki yüzey gerilmelerini alan örgü elyaf ve üzerine dökülen betonla mekanik bağlantı kurarak aynlmaz bir bütün oluşturan geotekstil fiberlerden, diğer yüzeyde su drenajını sağlayan örgüsüz geotekstilden oluşan; birbirlerine elyaf iplikçikleri ve patentli bir yöntem olan needlepunch yöntemi ile bağlanmış olan bu iki polipropilen geotekstil arasında metre karede 5,0 kg volkanik esaslı saf ve %ı00 doğal granül sodyum bentonit bulunan toprak altı yapılannın su ve nem izolasyonu için özel olarak geliştirilmiş su izolasyon malzemesidir.

Geotekstil ve örgü elyaf takviyeli, sodyum bentonit su izolasyon malzemesi COSMO Bento Sheet ; aşağıda belirtilen test metotlarına göre minimum değerleri sağlayan; gerektiğinde çivi ile yüzeylere sabitlenebilen; delindiğinde, yırtıldığında veya sabitlendiği beton yüzey çatladığında, bu çatlakları daldurarak su izolasyonu sağlayan bir malzemedir. COSMO BentoSheet su ile birleştiğinde genleşerek bütün su yollannı ve varsa yapıda oluşmuş ve oluşabilecek tüm çatlaklan kapatır. Bu şekilde tam ve sorunsuz su yalıtımı sağlar.

COSMO BENTO SHEET

COSMO BENTO SBEET TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Aranan Minimum Teknik. Özellikler:
Özellik Test Yöntemi Delerler
Sıvı Geçirimsizliği
ASTM D 5887
5xıo-ı ı m/see

Bentonit Şişme indeksi
ASTM D 5890
24 ml/2g.

Çekme Mukavemeti
ASTM D 4595
12 kN/m

Soyulma Dayanımı
EN ISO 10319
600N

Birim Alan Ağırlığı
ASTM D 5993
5,00 kgfm2

Jeotekstil Tabaka Arası Soyulma
ASTM D4632
65N

Kuru Tabaka Kalınlığı
EN 964-1
6.4 mm

YARDlMCI SU YALlTIM ÜRÜNLERİ

BS Granules:
Bindirme ve detay alanları için bentonit granül

BentoPaste: Kaplama üzerindeki delik çevrelerinde, toprak seviyesi bitimlerinde ve köşe geçişlerinde kullanılmak üzere macun kıvamında bentonit mastik,

WaterStop BS :
Soğuk derzler için özel olarak hazırlanmış esnek bentonit esaslı şişebilen yalıtım şeridi.

Uygulama
Ön Denetim
Cosmo Bento Sheet su yalıtım sisteminin uygulanması için uygun koşulların var olduğunu önceden belirlenir ve gerekli koşullar (yüzey hazırlığı, çevre koşulları,etc) sağlanana kadar uygulamaya başlanmaz. Uygulamanın başlamasından önce, üreticinin yetkili bir temsilcisi, işyerini gezecek ve mevcut koşullar hakkındaki raporunu işin müellifıne aktaracaktır.

ÇEVRE KOŞULLARI
Uygulama alanı su altında kalmışsa veya fazla derecede ıslak ise işe başlanması ortamın kafi derecede kurutulması sağlanır. Bu durumda, üreticiye başvurarak gerekli koşullar hakkında bilgi ve önerilerini alınır.

YÜZEY HAZIRLIKLARI
Alt uygulama tabakası kum ve toprak olan zeminlerde, kum ve toprak tabaka, en az proktor seviyesinin % 85 ‘i olarak, su yalıtım tabakasının homojen bir şekilde desteklenmesi gereklidir. Beton yüzeylerde geniş boşluklar veya çıkıntılar olmamalıdır. Çapı 18 mm den büyük boşluk ve girintiler, çatlaklar ve eklemler, çimento harcı veya BentoPaste ile doldurulmalıdır. 18 mm den daha fazla olan çıkıntılar da kesilerek yüzeyle aynı seviyeye getirilmelidir. Bütün tie rod delikleri Çimento tamir harcı veya BentoPaste macun ile doldurulmalıdır.

GENEL UYGULAMA AYRlNTlLARI
Cosmo Bento Sheet su yalıtım sistemini, üreticinin ilgili proje ile ilgili talimatlarını bütünüyle uygulayarak ve üreticinin görüşlerini de dikkate alarak uygulayınız. Cosmo BentoSheet Su Yalıtım Sisteminin örgülü tarafını (koyu gri renkteki) koruması yapılacak beton yüzeye doğru yatay veya düşey olarak yerleştirin. Müteakip ruloların doğrusal bindirme alanları birbirine minimum 20cm üst üste gelecek şekilde serilmelidir. Uç uca bindirmeler en az 40cm
olmalıdır.

Bini alanlarının birbirini takip etmemesi adına şıngıl uygulamalarındaki en az 30cm şaşırtmalı olarak serilmelidir. Beton dökümü öncesi ve esnasında malzemeyi stabil tutmak ve betonun malzemenin altına girmesini önlemek adına bindirme alanları çivi vasıtası ile birbirine ve zemine uygun aralıklarla sabitlenecektir. Bindirme alanları arasına BS Granules, granül bentonit, boydan boya serpilerek bu alanların su yalıtım performansı takviye edilecektir. BS Granules serpme işlemi sarfıyat minimum 500g/mt olacak şekilde yapılacaktır.

Bindirme alanlarında olduğu kadar, gerektiğinde her türlü gömme elemanlar veya boru gibi delip geçen elemanlar gibi detay alanları etrafında da serpme usulü ile BS Granules kullanılacak ve detay şekline göre hem ana panelin kendisi hem de ek parça Cosmo Bento sheet kesilerek biçimlendirilecektir Bitmiş Cosmo BentoSheet uygulamasını dikkatle inceleyerek, beton dökülmeden önce hasar görmüş kısımlar var ise onarınız . Onarımlar yama onarımları şeklinde hasar gören alanın mevcut şekliyle bırakılıp kaldırılmadan görece daha büyük bir parça ile üzerine sabitlenmesini ve yamanın etrafının BentoPaste ile sıvanınası şeklinde olmalıdır.

TEKNİK İZOLASYON ÇÖZÜMLERİ

TKN İzolasyon ile yapılarınızda yenilik ve kalite ön planda…

Toptan İzolasyon Malzemesi Satışı

TKN İzolasyon ile İzolasyon Malzemelerinizin Teminini Sağlayabilir siniz.
T: 0(282) 260 51 52  –  G: 0 532 526 60 60